Dotazník

Cílová skupina neziskové organizace a organizace veřejné správy

Analýza potřeb klíčových aktérů v oblasti zaměstnávání cizinců v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj realizuje ve spolupráci s městem Brnem projekt „Analýza potřeb klíčových aktérů v oblasti zaměstnávání cizinců v JMK“. Problematika cizinců je v současné době téma, které se týká celé společnosti a různých aktérů včetně neziskových organizací a organizací veřejné správy.

Součástí tohoto projektu je celá řada aktivit mezi různými cílovými skupinami, mj. neziskovými organizacemi a organizacemi veřejné správy, které zaměstnávají cizince v Jihomoravském kraji. Realizací výše uvedené analýzy a sběrem dat byla pověřena naše společnost AUGUR Consulting s.r.o. Dovolujeme si Vás proto požádat o odpovědi na otázky tohoto dotazníku.

V návaznosti na dohodu se zadavatelem projektu, kterým je Jihomoravský kraj, si Vám dovolujeme přislíbit zaslání vybraných výsledků empirického šetření mezi zaměstnavateli cizinců v Jihomoravském kraji v souhrnné podobě do konce roku 2022.

Děkujeme Vám za vstřícný přístup a spolupráci.

Dotazníky jsou naprogramovány a umístěny na serverech společnosti Augur Consulting s.r.o. Umožňují ukládání, dotazník tedy nemusíte vyplnit a odeslat hned, ale můžete jej vyplnit postupně a následně odeslat ke zpracování.

Pro vyplnění dotazníku prosím vložte kód, který jste obdrželi v e-mailové zprávě, a klikněte na tlačítko "Vyplnit".